Kontakt - WWW-PONT-2017

Idź do spisu treści

Menu główne:

 


INFORMACJE  PODSTAWOWE  O  FIRMIE

Aktualna nazwa :         PONT-PROJEKT  Sp. z o.o.
Forma prawna :           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kapitał zakładowy :     100.050,00 PLN
Regon :                       192584383
NIP :                           584-24-40-707
Numer KRS :               0000043985
Sąd rejestrowy :           Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
                                   VII Wydział Gospodarczy KRS

 
 
 
WIADOMOŚĆ 
 
 
 

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego