OBWODNICA OLECKA - WWW-PONT-2017

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wybrane projekty
Obwodnica Olecka
Opis inwestycji:
1. Przebieg drogi
Obwodnica miasta Olecko znajduje się w ciągu Drogi Krajowej Nr 65 od km. ~35+000 do ~43+500
- długość: 8,5 km
 
2. Obiekty inżynierskie
- 7 wiaduktów drogowych ,
- 1 przejście podziemne
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego