S8 Warszawa, obiekty na węźle Prymasa Tysiąclecia - WWW-PONT-2017

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wybrane projekty
S8 - Obiekty mostowe na Węźle Prymasa Tysiąclecia w Warszawie
Ściany oporowe z profili stalowych typu "Z" zwieńczonych oczepem żelbetowym, stanowiących oparcie dla przebiegających nad nimi 4-ch wiaduktów Trasy. Łacznie 1036 mb ścian, 4 wiadukty od 15-31,4 mb, 2 Wiadukty wieloprzęsłowe Lc 165,6 i 223 mb.Kładka dla pieszych Lc 257,8mb + ściany L=95,3 mb. Oddane do użytkowania w 2011 r.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego