OBWODNICA RADOMIA - WWW-PONT-2017

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wybrane projekty
Obwodnica Radomia
S7 Obwodnica Radomia
 
Opis inwestycji:
1. Przebieg drogi
Początek budowy obwodnicy Radomia w ciągu  drogi S7 km znajduje się w istniejącym km 456+670 = km proj. 0+000,00 obecnej drogi krajowej nr 7, koniec budowy drogi S7 w km proj. 24+700 drogi krajowej nr 7.
- długość:24,7 km
 
2. Podstawowe parametry techniczne
- Klasa techniczna - S
- Przekrój poprzeczny - 2/2
- Prędkość projektowa - Vp=100km/h
- Szerokość jezdni – 2 x 7,00m
- Szerokość pasa ruchu –3,50 m
- Szerokość pasa awaryjnego postoju - 2,50m
- Obciążenie docelowe konstrukcji jezdni – 115 kN/oś
 
3. Zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej nr S7, budowa dróg serwisowych obsługujących tereny bezpośrednio do niej przyległe oraz 4 węzłów drogowych.
Inwestycja  realizowana będzie w podziale na dwa etapy:
- Etap I od km 0+000,00 do km 22+350,00- 22,35 km
- Etap II od km 22+350,00 do km 24+700,00- 2,35 km
4. Obiekty inżynierskie
- 24 wiadukty drogowe,,
- 3 mosty,
- 2 kładki dla pieszych
5. 4 węzły drogowe - „Radom Północ”, „Radom Zachód”, „Wolanów”, „Radom Południe”
6. MOPy
– typu II w kierunku Krakowa – km proj. 11+400, km S7 468+070
- typu III w kierunku Warszawy – km proj. 11+200, km S7 467+870
Ochrona środowiska
- przejścia dla zwierząt niezbędne dla bezpiecznej migracji zwierzyny,
- urządzenia podczyszczające wody opadowe spływające z pasa drogowego,
- ekrany akustyczne
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego