Oferta - WWW-PONT-2017

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
nasz potencjał …
• zespół projektowy oparty jest na grupie doświadczonych inżynierów konstruktorów,
z którymi w stałej współpracy pozostają projektanci innych branż np. drogowej, architektonicznej, sanitarnej, energetycznej,
• grupa projektantów konstrukcji mostowych o uznanym wysokim poziomie technicznym,  wielokrotnie nagradzanych za najlepsze obiekty mostowe roku.
 
nasza filozofia …
• to aby każdy projekt zawierał szczególną indywidualną rozpoznawalną i niepowtarzalną formę, gdzie nierozerwalnie zwiazane są „projekt= idea = dzieło”,
• jesteśmy przeciwni powszechnej praktyce bezmyślnego kopiowania i wzorowania się  na innych projektach,
• funkcjonalność i osiąganie najwyższego poziomu walorów użytkowych projektowanych obiektów stanowi priorytet, obok indywidualnych form architektonicznych,
• zawsze poszukujemy ekonomicznych rozwiązań,
• najwyższa jakość naszych projektów to również wdrażanie nowoczesnych i prototypowych rozwiązań,
• udział w procesach opartych na tworzeniu nowych produktów i współpraca
specjalistycznymi jednostkami badawczymi oraz ośrodkami naukowymi,
• szczególne nasze zainteresowanie to trudne projekty zlokalizowane w infrastrukturze miejskiej oraz wymagające projekty dla obiektów zabytkowych,
• cenimy sobie współpracę z wykonawcami na różnych etapach, a szczególnie w realizacjach formuły „projektuj i buduj”.
 
oferujemy usługi konsultingowe …
• opracowania koncepcji programowych,
• studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowych,
• wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych,
• projektów technologicznych, warsztatowych i projektów montażu,
• przeglądy techniczne obiektów budowlanych,
• opracowania eksperckie,
• doradztwo techniczne,
• analizy techniczno-ekonomiczne,
• nadzory autorskie i nadzory projektanta w trakcie budowy,
• nadzory inwestorskie.
 
zakres usług to …
• obiekty inżynierskie, mosty, wiadukty, tunele, kładki dla pieszych,
• infrastruktura drogowa,
• infrastruktura kolejowa,
• szczególnie nietypowe i trudne konstrukcyjnie obiekty,
• przebudowy sieci i infrastruktury podziemnej.
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego