S7 NAPIERKI-NIDZICA - WWW-PONT-2017

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wybrane projekty
S7 Napierki - Nidzica
S7 Napierki – Nidzica
Opis inwestycji:
1. Przebieg drogi
Początek budowy odcinka drogi S7 km znajduje się w km 203+500 istniejącej drogi nr 7, koniec budowy drogi S7 w km 225+100 istniejącej drogi krajowej nr 7.
- długość:20,7 km

2. Podstawowe parametry techniczne
- Klasa techniczna - S
- Przekrój poprzeczny - 2/2
- Prędkość projektowa - Vp=100km/h
- Szerokość jezdni – 2 x 7,00m
- Szerokość pasa ruchu –3,50 m
- Szerokość pasa awaryjnego postoju - 2,50m
- Obciążenie docelowe konstrukcji jezdni – 115 kN/oś
3. zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ekspresowej nr S7 na odcinku Nidzica-Napierki (granica województw: mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego), budowa dróg serwisowych obsługujących tereny bezpośrednio do niej przyległe oraz 4 węzłów drogowych.
Inwestycja realizowana będzie w podziale na dwa odcinki:
- obwodnica Nidzicy (węzeł Nidzica Północ - węzeł Nidzica Południe) - 9,1 km
- Nidzica Południe - Napierki - 13,6 km
4. obiekty inżynierskie
- 15 wiaduktów drogowych,
- 1 przejazd gospodarczy,
- 2 mosty,
- 1 przejście dla zwierząt dużych
5. 4 węzły drogowe - „Nidzica Północ”, „Nidzica Południe”, „Powierż”, „Napierki”
6. MOPy – typu I w pobliżu miejscowości Pawliki (po obu stronach drogi)
7. Ochrona środowiska
- przejścia dla zwierząt niezbędne dla bezpiecznej migracji zwierzyny,
- urządzenia podczyszczające wody opadowe spływające z pasa drogowego,
- ekrany akustyczne

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego